ประชาสัมพันธ์

ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (กลุ่มผู้มีทักษะ) และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ


... อ่านต่อ »

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (กลุ่มผู้มีทักษะ) กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบการสรรหาและเลือกสรรฯ


... อ่านต่อ »

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์(กลุ่มผู้มีทักษะ)


 ... อ่านต่อ »

อ่านต่อทั้งหมด »

สอบราคา

ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการประมูล เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลด้วยระบบอิเล้กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกแม่น้ำยมพร้อมงานเรียงหินป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่1 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่


... อ่านต่อ »

อ่านต่อทั้งหมด »

กิจกรรม

โครงการมอบผ้าห่มเพื่อบรรเทาภัยหนาวแก่ผู้ยากไร้


นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ เด็ก คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสที่ไร้ผู้อุปการะ เมื่อวันที่19 มกราคม 2558 ณ อาคารศูนยืเรียนรู้ชุมชนตำบลเวียงทอง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง... อ่านต่อ »

โครงการอนุบาลท่องโลกกว้าง


เมื่อวันที่  23  มกราคม  2558 ที่ผ่านมา นายสนั่น  จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครู   นำนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง    ทัศนศึกษา   ณ พระธาตุช่อแฮพระอารามหลวง และวนอุทยานแพะเมืองผี ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดแพร่ เป็นการเปิดโ... อ่านต่อ »

อ่านต่อทั้งหมด »