ประชาสัมพันธ์

แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558


งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองจะดำเนินการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตตำบลเวียงทอง และประชาชนที่อยู่นอกเขตพื้นที่ แต่มีทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีในเขตตำบลเวียงทอง ให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีตามกำ... อ่านต่อ »

อ่านต่อทั้งหมด »

สอบราคา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ถนนเลียบแม่น้ำยม หมู่ที่ 4 สะพานสุขคำลือ หมู่ที่ 10 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่


 ... อ่านต่อ »

อ่านต่อทั้งหมด »

กิจกรรม

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ประจำปี 2558


นายสนั่น  จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นประในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้มีการแจกรถจักยานกว่า 15 และของขวัญของรางวัลอีกมากมาย พร้อ... อ่านต่อ »

โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี


องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองร่วมกับ หน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดแพร่ , นายอำเภอสูงเม่น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอำเภอสูงเม่น , เกษตรอำเภอสูงเม่น  ผู้นำชุมชน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนตำบลเวียงทอง  ฯลฯ ร่วมกันปลูกป่าในโครงการประชาอาสาปลูกป่า  800  ล้านกล้า  80  พรรษามหาราชินี  ในวันที่  15... อ่านต่อ »

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองถวายเทียนพรรษาประจำปี พ.ศ.2557


พิธีหล่อเทียนพรรษาตามโครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  10  กรกฎาคม  2557  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง  ดำเนินการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2557  ณ วัดต่าง ๆ ในเขตตำบลเวียงทอง  อำเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่  ซึ่งวัตถุประสงค์ของการถวายเทียนพรรษา เพื่อเป็นการส่งเสริม ศา... อ่านต่อ »

อ่านต่อทั้งหมด »