ประชาสัมพันธ์

อ่านต่อทั้งหมด »

สอบราคา

อ่านต่อทั้งหมด »

กิจกรรม

โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี


องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองร่วมกับ หน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดแพร่ , นายอำเภอสูงเม่น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอำเภอสูงเม่น , เกษตรอำเภอสูงเม่น  ผู้นำชุมชน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนตำบลเวียงทอง  ฯลฯ ร่วมกันปลูกป่าในโครงการประชาอาสาปลูกป่า  800  ล้านกล้า  80  พรรษามหาราชินี  ในวันที่  15... อ่านต่อ »

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองถวายเทียนพรรษาประจำปี พ.ศ.2557


พิธีหล่อเทียนพรรษาตามโครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  10  กรกฎาคม  2557  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง  ดำเนินการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2557  ณ วัดต่าง ๆ ในเขตตำบลเวียงทอง  อำเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่  ซึ่งวัตถุประสงค์ของการถวายเทียนพรรษา เพื่อเป็นการส่งเสริม ศา... อ่านต่อ »

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองจัดการประชุมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูประดับตำบล


ในวันที่  10  มิถุนายน  2557  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง  จัดการประชุมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูประดับตำบล ขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง  อำเภอสูงเม่น    จังหวัดแพร่   เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์... อ่านต่อ »

อ่านต่อทั้งหมด »